EU:n kemikaalivirasto ECHA ei luokittele glyfosaattia syöpävaaralliseksi

EU:n kemikaalivirasto ECHAn riskinarviointikomitea ilmoitti eilen 15.3.2017, että nykyisen tieteellisen tutkimuksen perusteella monissa kasvinsuojeluaineissa, kuten Roundupissa, tehoaineena käytetty glyfosaatti ei ole karsinogeeninen, eli syöpää aiheuttava aine. Riskinarviointikomitea katsoo myös, että glyfosaattia ei ole perusteltua luokitella aineeksi, joka aiheuttaa muutoksia perimäaineksessa tai on lisääntymisterveyttä vaarantava. Samoilla linjoilla on myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA).

Päätös on luettavissa ECHA:n sivuilla https://echa.europa.eu/fi/-/glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa

ECHAn luokitusta glyfosaatista on odotettu, sillä EU komissio on ilmoittanut tekevänsä päätöksensä glyfosaatin uudelleenhyväksymisestä vasta ECHAn luokituksen jälkeen. Glyfosaatin nykyinen myyntilupa on voimassa 31.12.2017 asti, johon mennessä EU komissio tulee tekemään päätöksensä glyfosaatin uudelleenhyväksymisestä.

Transmeri markkinoi kuluttajille ja kotipuutarhureille tarkoitettuja Roundup rikkakasvintorjunta-aineita, jotka ovat glyfosaattipitoisuudeltaan miedompia kuin ammattituotteet.

Kasvinsuojeluaineiden hyväksymisestä Suomen markkinoille vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES). Transmeri noudattaa kaikessa toiminnassaan viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.

Oy Transmeri Ab