Näin hävität jättiputken – Lohjan parhaat käytännöt 9/2014

Jättiputkella on suhteellisen lähellä maanpintaa oleva juuristo, joten pieniin kasvustoihin ja pehmeään maahan suositellaan kasvin ylös kaivamista maasta. Kovassa maaperässä ja laajoissa kasvustoissa tehokkain tapa on

1. katkaista kasvustot ensin noin 20-30 cm korkeudelta
2. ruiskuttaa torjunta-ainetta jäljelle jääneisiin kasvin osiin, lehtiruoteihin ja kukintovarren sisään. Näin torjunta-ainetta kuluu mahdollisimman vähän ja se kohdistuu täsmällisesti vain jättiputkeen.
3. Jos uusia versoja syntyy, toimenpide toistetaan.
4. Katkaistut varret ja juuret jätetään paikoilleen maanpinnalle, jolloin ne kuivuvat ja kuolevat siihen.
5. Kukinnot, joissa on jo siemeniä, pitää katkaista erikseen ja hävittää sekajätteen mukana pois. Näin estetään uusien siementaimien syntyminen.
6. Jättiputkien leviäminen yksityisiltä pihoilta on estettävä.

Lohjalla tavoitteena on jättiputkikasvustojen hallittu torjuntatila ensi vuoden aikana ja estää uusien kasvustojen syntyminen.

INFO!
Arvioitu vuosikustannus jättiputkien hävittämisestä 2,5 miljoonaa euroa.
Jättiputki voidaan vielä hävittää Suomesta.
Maailmanlaajuisesti vieraslajikustannus 2-3% bkt:sta.

Linkit
http://www.lahdenseudunluonto.fi

– Sivulle voi jättää ilmoituksen vieraslajista, erityisesti jättiputkesta, lomakkeelle tai ottamalla yhteyttä Asko Riihelään.

http://www.roundup.fi

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/ymparisto/luonnonmonimuotoisuus/vieraslajit.html

http://www.transmeri.fi