Viranomaisten hyväksymä

turvallisuus

Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut Kansallisen vieraslajistrategian, missä se suosittelee mekaanisen ja kemiallisen torjunnan yhdistämistä vieraskasvien tehokkaaseen hävittämiseen. Roundupin vaikuttava aine glyfosaatti on viranomaisten hyväksymä torjunta-aine.

Tämän sivun teksti koskee Roundup-tuoteperheen vihreitä, glyfosaattipitoisia tuotteita. Tutustu siniseen Roundup Nurmikon Voikukkahävitteeseen täällä.

Vieraslajien leviäminen on pysäytettävä

Kansallinen vieraslajistrategia laadittiin muualta meidän luontoomme levinneiden vieraslajien aiheuttamien vahinkojen estämiseksi. Strategiassa on kartoitettu eläin- ja kasvilajien vieraslajien kokonaistilanne ja esitetään keinoja niiden hävittämiseksi ja rajoittamiseksi. Tarkoituksena on turvata kotoperäisten lajien selviytymismahdollisuudet.

Käytä Roundupia ohjeiden mukaan

Roundupia on tutkittu 40 vuotta. Sen vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja ympäristöön tiedetään erittäin paljon. Noudata huolellisesti laadittuja käyttöohjeita ja rauhoita käsitelty alue, kunnes aine on kuivunut. Näin ainetta ei kulkeudu jaloissa ja tassuissa ei-toivottuihin paikkoihin.

Roundup on haitallinen vesieliöstölle, joten älä koskaan ruiskuta Roundupia vesistöön tai rantojen vesikasveihin.