Pitkäjännitteistä työtä

Projektien seuranta

Transmeri on jo vuosia ollut mukana hävittämässä haitallisia vieraskasveja Suomen luonnosta ja pihamailta. Olemme lahjoittaneet Roundupia käytettäväksi kohteissa, joissa jättiputki on muodostunut ongelmaksi. Osallistumme myös tilaisuuksiin, joissa ympäristökeskuksen asiantuntijat kertovat vieraslajeista ja niiden hävittämisestä. Tärkein tehtävämme on jakaa tietoa vastuullisesta torjunta-aineiden käytöstä.

Teemme tiivistä yhteistyötä mm. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Lohjan kaupunki hävittää jättiputkia kahdeksatta kesää ja Lahden kaupungin alueella yli puolet kohteista on neljän kesän jälkeen aktiivitorjunnassa. Pitkäjännitteisen työn tavoitteena on hävittää Suomesta kaikki jättiputkiesiintymät pysyvästi.

Tietoisuus jättiputkien haitallisuudesta kasvaa

Yleisön keskuudessa yhä useampi tunnistaa jättiputken ja tietää, että niistä kannattaa tehdä ilmoitus kaupungille. Kesän 2015 aikana Lahdessa tehtiin jättiputkien torjunnasta myös opinnäytetyö. Noin hehtaarin suuruisella alueella tarkasteltiin kymmenen koeruudun avulla eri torjuntamenetelmien tehokkuutta. Seurantakuvat osoittivat konkreettisesti, miten Roundup vaikuttaa kasvustoon, kuihduttaen sen juuria myöten.

IMG_3787

Lohjalla tilanne on pääosin hallinnassa

Järjestelmällinen torjunta ja seuranta alkoi Lohjalla 2011 ja tilanne on nyt pääosin hallinnassa. Seurantaa tarvitaan edelleen usean vuoden ajan, sillä uusia siementaimia on löytynyt jopa yli 20 vuoden jälkeen jättiputken siementämisestä.

Tavoitteena parhaat torjuntakäytännöt

Yhteistyöhankkeiden tavoitteena on löytää jättiputkien parhaat torjuntakäytännöt. Projektin aikana onkin saatu paljon arvokasta tietoa mekaanisesta ja kemiallisesta torjunnasta sekä kasvin käsittelytekniikoista. Tietoa hyödynnetään jatkossa mm. kuluttajaneuvonnassa ja tulevissa yhteistyökohteissa.

Vieraskasvien esiintymiä on ympäri Suomea riesaksi asti. Sen lisäksi, että vieraskasvit tukahduttavat alkuperäislajit ja valtaavat niiltä kasvualueita, ne turmelevat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ympäristöjä ja ovat uhka luontomme ainutlaatuiselle monimuotoisuudelle. Siksi olemme mukana jatkossakin.

Kansallinen vieraslajistrategia