Roundup Nurmikon Voikukkahävite 1L

Roundup Nurmikon Voikukkahävite 1L

Käyttövalmis


Ei sisällä glyfosaattia*, hajoaa maassa biologisesti


Rikkakasvien torjuntaan nurmikolta


Pakkauskoko: 1 L / 2,5 L


Riittoisuus: 30 m²


Tehoaine: MCPA, diklorproppi ja dikamba


Linkit: Pakkausmerkinnät / Käyttöturvallisuustiedote

Roundup Nurmikon Voikukkahävitteen suuttimen käyttö:

Roundup Nurmikon Voikukkahävite tehoaa voikukkiin ja muihin leveälehtisiin kasveihin, kuten ratamoihin, valkoapilaan ja rönsyleinikkiin. Hävittää rikkakasvit juurineen, mutta ei vahingoita nurmikkoa!

Suihkuta kasvien lehdille, josta tuote imeytyy kasveihin. Tuote hävittää valikoidusti vain leveälehtiset rikkakasvit.

Nurmikon Voikukkahävite levitetään nurmikolle. Voit käyttää tuotetta koko kasvukauden ajan, mutta parhaan tuloksen saat, kun lämpötila on yli 12°C, maa on kostea ja nurmikko ja rikkakasvit ovat hyvässä kasvussa. Ruiskuta tyynellä säällä tuulikulkeuman välttämiseksi. Älä ruiskuta nurmikkoa, joka kärsii esimerkiksi kuivuudesta tai helteestä. Käsittele uusi nurmikko vasta vuoden kuluttua perustamisesta.

Suojaa muut kuin heinämäiset kasvit, jotka haluat säilyttää. Älä koskaan käytä tuotetta kasvihuoneessa tai lähellä vesistöjä. Rauhoita käsitelty alue, kunnes se on täysin kuivunut. Ihmiset ja kotieläimet voivat oleskella käsitellyllä alalla sen jälkeen, kun se on täysin kuivunut.

Varmista rikkakasvien torjunta-aineiden turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä. Noudata käyttöohjeita. Tämä tuote on Tukesin kasvinsuojeluainerekisterissä.

Suojainohjeet: Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä pitkävartisia suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Noudata etiketin mukaisia suojainohjeita. Tarkista myyntipäällyksestä tai käyttöturvallisuustiedotteesta tarvittavat henkilösuojaimet.

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Tarkista tuotekohtaiset ohjeet myyntipäällyksestä ja noudata ohjeita.  Vesieliövaikutusten vuoksi valmistetta käytettäessä on varmistauduttava, ettei ainetta joudu vesistöön. Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla ja sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää. Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset yleiselle kaatopaikalle.

*TÄMÄ LAUSE ON LISÄTTY EROTTAMAAN TUOTE MUISTA TUOTTEISTA, JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ GLYFOSAATTIA.